Aksiyadorlarning navbatdagi umumiy yig ‘ilishini o’ tkazish to ‘ g ‘ risida.

“Uz-SaeMyung Кo” АЖ QKsi Aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig’ilishi 2023-yil 14 Avgust kuni Andijon shahri say ko’chasi 5-uyda o’tkaziladi. Jamiyatning elektron manzili: info.@uzsmg.uz Aksiyadorlarning umumiy yig’ilishi o’tkazilganligi to’g’risida 2023-yil 26 Iyulda xabardor qilish uchun aksiyadorlar reyestri shakllantirilgan sana. Aksiyadorlarning umumiy yig’ilishini o’tkazish uchun aksiyadorlar reyestri shakllantirilgan sana 2023-yil 08 Avgust. Aksiyadorlarning navbatdagi umumiy yig’ilishining kun…